Veel gestelde vragen (FAQ)

 1. Wat doet BaseNames Domainsharing BV?
 2. Wat kosten de diensten van BaseNames?
 3. Waarom kost deze dienst geld?
 4. Kan ik een reeds geregistreerd BaseNames adres wijzigen?
 5. U heeft mijn naam gekaapt?
 6. Kan ik een domeinnaam kopen?
 7. Kan ik BaseNames domeinnaam naar een ander laten verhuizen en wat zijn de consequenties?
 8. Wat is een domeinnaam?
 9. Wie is de eigenaar van mijn naam?
 10. Ik ben eigenaar van een domeinnaam, kan deze via BaseNames geëxploiteerd worden?
 11. Gebruikt BaseNames mijn site/gegevens commercieel?
 12. Als ik mijn naam type in de zoekfunctie, claimt u dan mijn naam als u deze niet heeft?
 13. Wat is het verschil tussen een IMAP en een forwarding e-mail adres?
 14. Kan ik een www subdomein aanvragen bij BaseNames, zoals www.gerritsma.nl?
 15. Iemand wil mijn geregistreerde domeinnaam gebruiken. Mag ik deze overdragen/verkopen?
  of: Iemand biedt mij een BaseNames subdomein aan. Mag dat?
 16. Hoe zit dat met .com, .org, .net, .ws, .to en .nu?
 17. Is betalen bij BaseNames veilig?
 18. Kan ik als particulier gebruik maken van een www domein?
 19. Hoe stel ik mijn MS Outlook in?

Wat doet BaseNames Domainsharing BV?

BaseNames Domainsharing BV voorziet in een oplossing voor het probleem dat een bepaalde domeinnaam vanuit technisch oogpunt slechts één keer kan worden geregistreerd. Dit brengt voor zowel bedrijven als particulieren met veel voorkomende namen met zich mee dat uitsluitend de eerste die de naam heeft laten registreren aanspraak kan maken op deze naam. BaseNames schept de mogelijkheid voor zowel bedrijven als particulieren die ten aanzien van hun naam geen exclusiviteit kunnen claimen de (sub)domeinnaam in licentie te verkrijgen en zodoende de handelsnaam of eigennaam met naamgenoten te delen (= Domainsharing).

Terug naar de vragen


Wat kosten de diensten van Basenames?

Dienst per jaar

Diensten voor particulieren
E-mail adres (forwarding) €. 30,00
Internetadres (forwarding) €. 30,00
Internetadres (forwarding) met E-mail adres €. 50,00

Diensten voor bedrijven
BaseNames Starterpakket (Sub-domeinnaam (geen www) en E-mail adres met forwarding) €. 50,00

WWW BaseNames Diensten voor bedrijven
www subdomein (met forwarding) inclusief 5 email adressen * €. 400,00

Diensten voor bedrijven en particulieren
Domeinregistratie met forwarding en 2 email-adressen €. 280,00

Kosten "extra" E-mail adressen:

Familie pakket (particulieren)
Twee of meer emailadressen, per emailadres (forwarding of IMAP) €. 25,00
Hosting email middels imap accounts eerste GB*** €. 25,00
Hosting email extra per GB GB*** €. 12,00

Corperate packs (bedrijven) geld tevens voor bedrijven met een eigen domeinnaam die door ons wordt gehost.
Extra e-mail adressen naar uw huidige BaseNames adres forwarden, per adres €. 12,00
Extra e-mail adressen naar een nieuwe account verwijzen of IMAP, per adres €. 40,00

Alle bedragen zijn exclusief 21 procent BTW
* Voor sommige www subdomeinen zijn andere tarieven van toepassing, dit is afhankelijk van de houder van de domeinnamen
* Voor de "extra" pakketten geld: facturering dient op één adres plaats te vinden.

Terug naar de vragen


Waarom kost deze dienst geld?

Andere diensten, die gratis zijn, geven u reclame-banners op uw site en in uw mailberichten. Daarnaast komt het ook voor dat dit soort aanbieders uw persoonsgegevens aan derden doorverkopen. Dit zijn activiteiten waar BaseNames zich niet mee bezig houdt.
Verder hebben wij naast de kosten voor de registratie van de namen te maken met de volgende kosten:

 • Personeel
 • Beheer en ontwikkeling software en databases
 • Traffic / bandbreedte
 • Administratie

Terug naar de vragen


Kan ik een reeds geregistreerd BaseNames adres wijzigen?

Wijzigingen kunt u doorgeven middels een e-mail aan info@basenames.nl.
E-mail forwardings zijn na wijziging acuut actief, URL's binnen 24 uur na wijziging.

Terug naar de vragen


U heeft mijn naam gekaapt?

BaseNames of andere houders van namen die door BaseNames geëxploiteerd worden, worden aan alle naamdragers voor een laag bedrag per jaar aangeboden. Dit in tegenstelling tot partijen die namen claimen met als doel deze voor een hoge prijs te verkopen, danwel deze te onthouden aan één potentiële partij voor wie er belang is bij het gebruiken van de domeinnaam. BaseNames keurt naamkaperij dan ook af: BaseNames biedt de naam aan iedere naamdrager aan.

Een voorbeeld: Heet u Janssen? Dan is het jammer voor u dat janssen.nl reeds enige tijd geleden door Janssen Buitensport BV te Hengelo is geregistreerd. U en andere naamgenoten (en dat zijn er veel!) kunnen dit domein dus niet meer gebruiken.

Bent u van mening dat u de enige rechthebbende bent op een naam die door BaseNames wordt beheerd dan kunt u uw argumentatie richten aan dispute@basenames.nl.
Wij wijzen u erop dat wij op 13 juli 2000 een positieve uitspraak gehad hebben ten aanzien van een door ons in beheer zijnde domeinnaam. Zie voor meer informatie de "In de pers" pagina

Terug naar de vragen


Kan ik een domeinnaam kopen?

Nee. Het beleid van BaseNames is er opgericht geen namen te verkopen dan wel over te dragen. Dat is in strijd met de hoofdactiviteit en zou de gebruikers van de naam zwaar duperen.
Uiteraard kunt u wel een subdomeinnaam huren bij BaseNames.

Terug naar de vragen


Kan ik BaseNames domeinnaam naar een ander laten verhuizen en wat zijn de consequenties?

BaseNames Domainsharing BV of andere gelieerde organisaties zijn eigenaar van BaseNames domeinnamen. U heeft geen rechten om verhuizing van de domeinnaam in gang te zetten.
Indien u toch een domeinnaam probeert te laten verhuizen is er sprake van een onrechtmatige daad. Voor nederlandse domeinnamen heeft u dan een formulier ondertekend waarin u zich voordoet als bevoegd handelend namens de houder van de naam. Dat is strafbaar.

BaseNames Domainsharing zal zowel verhuizende technische partijen alsook de opdrachtgever een factuur sturen voor werkzaamheden door BaseNames Domainsharing uitgevoerd, als gevolg van de verhuizingsaanvraag.
De kosten bedragen 1.000 Euro per partij.
Daarnaast behouden wij expliciet de rechten voor om de onrechtmatige partij aansprakelijk te stellen voor alle geleden schade. (Er zijn immers vele email gebruikers op de verschillende domeinnamen).

Terug naar de vragen


Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een adres waarmee u gevonden kunt worden op Internet. Bijvoorbeeld gerritsma.nl. Dit noemt men ook wel een second level domainname.

Probleem is dat er meerdere mensen Gerritsma heten en dat maar één persoon of bedrijf deze naam kan claimen. BaseNames heeft veel namen in beheer waardoor ook u uw eigen naam kunt gebruiken indien wij deze beheren.

Terug naar de vragen


Wie is de eigenaar van mijn naam?

Indien u uw naam tegenkomt, dan wordt deze beheerd door BaseNames BV. Er zijn meerdere organisaties die namen bij BaseNames in beheer gegeven hebben. U kunt de eigenaar van de namen bij de betreffende instanties (NIC's) opvragen, voor zover deze instanties de namen van de houder vermelden.

Terug naar de vragen


Ik ben eigenaar van een domeinnaam, kan deze via BaseNames geëxploiteerd worden?

Ja. Daarbij is wel de voorwaarde dat het domein door de BaseNames Domainserver gehost wordt.

Terug naar de vragen


Gebruikt BaseNames mijn site/gegevens commercieel?

NEE. Gegevens van onze gebruikers worden niet doorverkocht en er worden geen banners / advertenties aan uw BaseNames adres gekoppeld.
Dat is ook de reden waarom u voor deze dienst betaalt.

Terug naar de vragen


Als ik mijn naam type in de zoekfunctie, claimt u dan mijn naam als u deze niet heeft?

NEE. Wij vragen enkel namen aan op basis van de beschikbare gegevens op Internet (telefoonboeken en andere registers). Indien wij een naam die u intypt niet hebben dan wordt u de mogelijkheid geboden deze naam via BaseNames op uw naam te laten registreren. Gedurende een periode van twee weken kunnen wij de door u ingetypte naam niet registreren op onze naam. U heeft dus ruim de tijd om uw naam alsnog via een andere provider vast te laten leggen indien u niet van onze diensten gebruik wenst te maken.

Terug naar de vragen


Wat is het verschil tussen een IMAP en een forwarding e-mail adres?

Standaard levert BaseNames u een e-mail adres met forwarding aan. Dit betekent dat berichten gericht aan uw BaseNames e-mail adres automatisch doorgestuurd worden naar uw e-mail adres bij uw accessprovider of naar een ander e-mail adres van u. IMAP betekent dat u uw mail direct vanaf de BaseNames Mailserver kunt opvragen. Voor de incoming mail maakt u dan gebruik van de mailserver van BaseNames. Voor outgoing mail kunt u geen gebruik maken van onze Mailserver. Hiervoor dient u de mailserver van uw accessprovider te gebruiken.
Dit laatste is noodzakelijk om spamming te voorkomen.
Aan het gebruik van een IMAP mailbox zijn geen extra kosten verbonden.

Terug naar de vragen


Kan ik een www subdomein aanvragen bij BaseNames, zoals www.gerritsma.nl?

Dit is enkel mogelijk indien er aan de volgende eisen is voldaan:

 1. 1-De aanvrager is een bedrijf die de naam in de handelsnaam voert.
 2. 2-De aanvrager staat ingeschreven bij de KVK.
 3. 3-De www-subdomeinnaam wordt alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Terug naar de vragen


Iemand wil mijn geregistreerde domeinnaam gebruiken. Mag ik deze overdragen/verkopen?

of

Iemand biedt mij een BaseNames subdomein aan. Mag dat?

Nee. Teneinde verwerving van subdomeinen met als doel speculatie tegen te gaan, is dit niet toegestaan. Wij nodigen iedereen die dit soort aanbiedingen krijgt kontakt op te nemen met abuse@basenames.nl. Het abonnement van de betreffende gebruiker wordt, na overlegging van ondertekend bewijsmateriaal per direct gediscontinueerd.

Terug naar de vragen


Hoe zit dat met .com, .org, .net, .ws, .to en .nu?

Dit zijn de zogenaamde primary level (of: toplevel) domainnames . Omdat in Nederland reeds veel namen door bedrijven zijn geregistreerd, hebben de eigenaren van de namen ook namen onder andere toplevels geregistreerd. Hierin is de volgende voorkeur gehanteerd: com, net, org, nu, ws en to.
BaseNames kan 30 procent van de Nederlandse bevolking haar eigen achternaam bieden!

Terug naar de vragen


Is betalen bij BaseNames veilig?

Ja. In principe kent BaseNames twee betalingswijzen:

 1. Machtiging
 2. Overboeking per bank

Terug naar de vragen


Kan ik als particulier gebruik maken van een www domein?

Nee, een gebruiks-licentie op het www subdomein is alleen mogelijk voor bedrijven. Wel kunt u een subdomein als familie.uwachternaam.nl of jan.uwachternaam.nl gebruiken.

Terug naar de vragen


Instellen Outlook

 • Voor meer informatie over het instellen van uw e-mailadres in Outlook verwijzen wij u naar de website van Microsoft. Onderstaand vindt u de benodigde gegevens die u kunt gebruiken.
 • Gebruikersgegevens:
  Vul hier uw naam en uw e-mailadres in
 • Servergegevens:
  Vul achter IMAP in: imap.baseweb.nl
  Vul achter SMTP het smtp adres van uw internet provider in. Neem contact op met uw internet provider wanneer u niet precies weet wat u hier in dient te vullen
 • Aanmeldingsgegevens:
  Vul uw gebruikersnaam in, en vul het daarbij horende wachtwoord in.

Terug naar de vragen